El-installatörfirman 

    

           Jensen-el        

                               

 

         Tornsborg 4548     

       264 54 Ljungbyhed

 

 

     070 22 86 502   

  

       

 

 

 

 

 

 

 

     Utfört el i tvättstuga i Gladsaxe för Miele A/S

 

 

 

         Uppsatt 1000 el-mätare i Köpenhamn för AKB

 

 

 

 

 

Installation av huvudströmförsörjning i bostadsrättsförening

 

 

   Lev och install av parklygter.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dessa foton för att visa 

 att  jag har gjort många

 olika el arbeten - också

 små jobb för privata har 

 jag självklart gjort.