Jag har kabelsökare som kan hitte kabler ellar rör i mar till 3 m dybde.